'."\n");?> vc.el の使いかた - 勤務先と無関係なことを書く日記

Home > CVS > | Emacs > vc.el の使いかた

vc.el の使いかた

Emacs 備忘録」に、下記 key-bind を追記。便利。

C-x v d  M-x vc-directory と同じ。dired でマークして一括 C-x vv とか

Home > CVS > | Emacs > vc.el の使いかた

Feeds

Return to page top